Успешна година за морските ни летища

21.02.2011 , Строителство имоти -13 стр.

3.121 млн. пътници са обслужили концесионираните от „фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД летища Варна и Бургас през 2010 г. Двете летища са обслужили 28 414 полета и 5731 метрични тона карго. Ключови пазари за морските летища остават Германия, Русия и Великобритания. Водещо по показатели е летище Бургас, където през юли и август 2010 г. отчитат 100% ръст на каргото. С обслужените 1 894 109 пътници през 2010-а аеропортът регистрира ръст от 11.12% спрямо предходната година. Трафикът на летище Варна се запазва, но се отчита съществен ръст на пътниците от Русия. Общо 1 227 442 са обслужените пасажери през 2010 г., като ръстът спрямо предходната година е с 0.6%. Общият брой на полетите за изминалите 12 месеца е 12 577. От „фрапорт“ определя като най-важно събитие за изминалата година в развитието на двата аеропорта одобрението на Подробните устройствени планове (ПУП), което позволи старта на мащабна дългосрочна инвестиционна програма. Нови пътнически терминали са проектирани от световноизвестните „Халкроу груп“, „Паскал и Уотсън“ и българските им партньори „СавантЕлбул“. Извършено бе и разширение на самолетните стоянки на перона на летище Бургас. Започна строежът на нови сгради на администрацията, каргото, пожарната в Бургас, разчистване на терена за строителство във Варна, втори етап от разчистването на терена в Бургас и др. В края на 2010 г. стартира и процедура за избор на изпълнител за строителството на новите терминали на двете морски летища, планирано да започне през тази година.