3,5 млн. пътници са обслужени на летищата във Варна и Бургас

14.11.2012 , в. 24 часа, стр. 10

от началото на годината, съобщиха от дружеството, което ги управлява.Това са 4,7% ръст спрямо 2011 г. Основни пазари остават Русия и Германия. Най-предпочитаната дестинация е Москва.