Благодарствено писмо

Днес на г-н Светослав Станулов беше връчено официално  писмо   от Българската авиационна асоциация ,  Съюза на ветераните от гражданската авиация и Клуба на авиацията. В него се изказва благодарност на АБА за подкрепата на инициативите и спонсорството , свързани с юбилейната година.