Не сме граничари

21.03.2011 , Стандарт – 16 стр.

Светослав СТАНУЛОВ, председател на Асоциацията на българските авиокомпании

При прилагането на правото на ЕС у нас на авиопревозвачите се вменяват задължения, които превишават изискванията на Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген и на допълващите я Директива 2001/51 и Директива 2004/82. В чл. 20, ал. 1 е записано, че превозвачът е длъжен да установи: 1. редовността на документа за пътуване на чужденеца и наличието на българска виза, когато такава е необходима, и 2. наличието на визи за държавите, които лицата искат да посетят или през които искат да преминат, ако такива са необходими. Това е некоректно прехвърляне на отговорност, тъй като ЕС не е възлагал на превозвачите контролни функции върху пътните документи.

Според Конвенцията за Шенген санкции се налагат само за превоз на чужди граждани от трета държава, непритежаващи необходимите пътни документи. Докато според чл. 51 от нашия закон санкции се налагат за всички случаи на нередовност в пътните документи, дори и на пътници, пристигащи от страни на ЕС, при положение че за тези контролни функции, изпълнявани от Гранична полиция, превозвачите не са упълномощавани. Освен това Конвенцията третира само пътници, пристигащи от трети страни, докато чл. 20 на ЗЧРБ разпростира изискванията и върху пътници от ЕС.