Поздравления за Асоциацията на българските авиокомпании (АБА) по случай 77-годишнината на Българската гражданска авиация