Правителството дава на концесия карго зоната на летищата в Пловдив и Русе

08.03.2011 , Пари – 7 стр.; Филип Буров

Предлаганият срок на концесиите е 35 години

Правителството дава на концесия строителството на карго зоната на летище Пловдив и летище Русе. Решението е одобрено от Министерския съвет. Концесията е за 35 години.

Преди година кабинетът даде зелена светлина и на концесиите за летищата в Русе, Горна Оряховица, Пловдив и карго терминала на летище София.

С отдаването на концесията на карго зоната на летището в Пловдив кабинетът има намерение да подобри и разшири техническата осигуреност на летището, така че да привлече летищен трафик, който да увеличи преноса и обработката на товари.

Стари приоритети

Втората концесия пък цели да се възстанови дейността на летище Русе, става ясно от прессъобщението на правителството. Възобновяването на дейността на летище Русе като гражданско летище за обществено ползване е един от приоритетите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в областта на гражданското въздухоплаване. То е залегнало в Стратегията за развитие на транспортната инфраструктура на Република България до 2015 г.

Три за щастие

Преди време областният управител на Русе Пламен Стоилов заяви, че 10 чужди фирми проявяват интерес към концесията на летището. Според него поради изчерпания капацитет на летището в Букурещ много нискотарифни авиокомпании ще се пренасочат към Русе. Това ще е третият опит за отдаване на концесия на бившата военна авиобаза край с. Щръклево.