Резултатите на сектора варират по региони

08.03.2011 , Пари – 15 стр.

Растежът в авиационния сектор в световен план ще бъде неравномерен Заради различията

В икономическото възстановяване на отделните региони, прогнозира IATA.

Пазарите в Европа остават под натиска на банковата и дълговата криза. Слабото евро обаче подпомага износа, което ще се отрази добре на авиокомпаниите. Това е причината lATAga повиши прогнозата си за печалба на 500 млн. USD спрямо 100 млн. USD, очаквани през декември. Въпреки това резултатът е доста по-нисък от регистрираната миналата година печалба в размер на 1.4 млрд. USD. Най-добре ще се представят превозвачите от Азиатско-Тихоокеанския регион, където печалбата се очаква да достигне 3.7 млрд. USD при марж от цели 4.6%. Въпреки това прогнозата е по-ниска, отколкото през декември (4.6 млрд. USD) и доста под отчетения миналата година резултат от 7.6 млрд. USD. Високите цени на горивата се отразяват по-силно на региона, тъй като компаниите като цяло по-рядко използват хеджиране. Допълнителен натиск върху резултатите им ще окажат и мерките За ограничаване на инфлацията в Китай, което се отразява на търговията и товарните превози.

Авиокомпаниите в Северна Америка се очаква да приключат годината с 3.2 млрд. USD печалба, колкото беше прогнозата и през декември. Резултатът обаче е по-нисък от отчетените 4.7 млрд. USD миналата година.