Търговище през следващия програмен период 2014-2020 г.

22.07.2013 , в. Търговищки Новини | Свилен НИКОЛОВ

С неочакван интерес и с видимо желание за участие и предложения нещата да се случват и тук, започна общественото обсъждане на общинския план за развитие на община Търговище. На обсъждането присъстваха общински съветници и председателят на ОС – Севим Али, кметът на общината Красимир Мирев и неговите заместници – Диян Дечев и Свилен Василев, представители на обществени организации и ведомства. Проектът е изготвен от фирма „Динамик Салюшънс“ ЕООД и беше представен от експерта Добромира Янкова и управителя на фирмата Симеон Коматински Мнозина, четейки тези редове, ще си помислят, че отново, за поред път, някакви хора са се събрали да разискват нещо, а след това нещата продължават да си текат в руслото, както е било и до сега. За всички тях ще се опитаме в по-долните редове да им обясним за какво иде реч.

Следващия програмен период 2014-2020 г. един път разкрива нови възможности за съфинансиране на проекти в общините, така и затваря други предполагайки се, че за времето, което ни е дадено по тях, е работено и нещата са се случили. За всички граждани, институции и обществени организации, които по една или друга причина не са присъствали на това обществено обсъждане за бъдещето на Търговищка община, трябва да знаят две неща: всички техни виждания, идеи и предложения ако не бъдат включени в този план, то на по-късен етап дори и да има възможност за тяхната реализация не могат да кандидатстват за финансиране. Хубавото е, че те могат в писмена форма да подадат свои предложения по даден проблем и виждане за неговото решение чрез анкетна карта, която може да им бъде предоставена от Общината или да бъде изтеглена от сайта й. Самото обсъждане, което се състоя на 18 юли, четвъртък в зала „Христо Самсаров“, на Общината не е последно, така че участвайте, за да бъдете част от промяната за бъдещето на Търговище.

Обсъждане протече като една дискусия, в която от една страна се искаше и предлагаше, а другата им отвръщаше с това, че липсва финансов ресурс. В следващите четири години в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Търговище, по програма „Регионално развитие“, който обхваща повече от 50 обекта, линейни връзки и ще даде новия облик на града, на стойност 100 000 000 лв., Общината ще трябва да участва с 10 млн. лв. Тези пари трябва да бъдат набавени чрез данъци и такси или чрез вземането на кредит. Всички останали обекти и идеи, които ще бъдат вписани в общинския план за развитие на Търговище, ще се финансират по други европейски програми, които не са за инфраструктура и най-вече със собствени средства. Така че изобщо не е маловажно за какво ще се харчат нашите пари в следващите години и каква полза ще имат за населението.

Проблемите, които бяха поставени са много – от „изолираността“ на ромското население в кв. „Малчо Малчев“, проблем които в годините може да гръмне като бомба, през нуждата от реставрация и ремонт на архитектурните паметници на града. А така също нуждата от ремонт на детските площадки в детските заведения и между блоковите пространства, които трябва да отговарят на европейските изисквания. А по думите на зам.-кмета Диян Дечев само тук ще са необходими 1 200 000 лв. Разискванията не подминаха и включването на търговищкото летище в стратегията за развитие, което Общината прави многократни опити да си върне, като един логистичен център на града и региона, предвид стратегическото място, на което то е изградено. Стана дума и за възрастните хора, които живеят в нищета и забрава и дали има ресурс да се построи старчески дом, в които те да намерят подслон и алтернативни начини за тяхното обгрижване, предвид броя им и ниските доходи.

Кметове на села, които присъстваха на обсъждането, разбраха и за добрата новина, че ще могат да кандидатстват по програмата за развитие на селските райони, до която нямахме достъп до момента. С нея те ще могат да обновят пътища, сграден фонд, да се изградят и игрища. Лошото е, че четвъртокласната пътна мрежа до тези населени места няма да може да се ремонтира с евро пари, а само от бюджета на Общината. Затова и бяха записани в програмата и селата, които са и най-големи и най-жизнени, които да се превърнат в естествени центрове. Тук хората ще могат да получават и административни, образователни и здравни услуги, за да спре обезлюдяването им.

Трябва да е ясно, че ресурсите – парите са ограничени, а вноските, с които участваме по европрограмите, ще стават все повече милиони. Така че дори разумното и далновидно харчене няма да е достатъчно, за да отговори на всичките очаквания на населението. Самите световни икономисти не ни чертаят светло бъдеще и бързи икономически растежи, така че както казах и погоре, не е изключено да се повишат и данъци или да се теглят кредити и това трябва да се разбере от хората, за да се случат нещата.